”Den lilla ån är i själva verket ett dike, vattnet kommer från Logsjön knappt hundra meter in i skogen. Diket grävs redan 1888 som del av en kontrollerad sjösänkning samtidigt som inloppen blockeras. Vattennivån sjunker med hela 1,5 meter och sjöns yta minskar snabbt. Därefter tar igenväxningen fart, botten slammar igen, syrehalten minskar och många arter av både djur och växter försvinner från området. Man genomför omkring 20 000 lagliga sjösänkningar i landet under åren 1880-1950, på många platser slås känsliga ekosystem ut helt och hållet. Anledningen är att man vill göra våtmarker odlingsbara och förbättra tillväxten för närliggande skogsbruk.”