"Geografiskt ligger Norrtuna och Södertuna mycket nära varandra, en kort promenad skiljer mellan Tunabergets Nordbor och Sydbor. Teoretiskt är alla välkomna att besöka det andra området men praktiskt är det mer komplicerat. Kulturellt är avståndet milslångt. Jag förmodar att ingen i villaområdet har de kunskaper om Amerikansk gängkultur som krävs för att kunna läsa av koderna i min klädsel, men för min egen del spelar kläderna roll. Jag är en Norteño, en Nordbo. Jag ser mitt besök i Södertuna som en klassisk Turf Invasion, ett intrång i fientligt territorium som kräver mod och is i magen.”